Collectieve warmtevoorziening vs Centrale verwarming & Verhuur

Collectieve warmtevoorziening vs Centrale verwarming

Photo by Alex Perz on Unsplash

Ik weet een ding heel zeker, koop ik nog een flat voor de verhuur, dan liever geen blokverwarming meer voor mij. Wat een ellende! Maar daarentegen, moet iedereen binnenkort overstappen op gas. Ook niet bepaald goedkoop. Dus wat is nu de beste keuze? Laten we eens alle punten op een rij zetten.

Collectieve warmtevoorziening, wat is het?

Blokverwarming, stadsverwarming, of warmte-koudeopslag zijn collectieve warmtevoorzieningen die voornamelijk in oudere flats zitten. Maar tegenwoordig ook in nieuwbouw te vinden zijn omdat we allemaal van het gas af moeten. In veel gevallen wordt de woning verwarmd met restwarmte van fabrieken en centrales. 

Door middel van een ondergronds leidingnet wordt warm water verdeeld over de radiatoren van de aangesloten woningen. Super groen en goedkoop zou je denken, het is immers toch restwarmte. Maar niets is minder waar. Collectieve warmtevoorziening heeft een slechte naam, omdat het een relatief dure vorm is van verwarmen, doordat de kubieke meter prijs is hoger dan normaal. 

Tevens betaald je elke maand een voorschot maar krijgt pas aan het eind van het jaar de hele rekening te zien. Het is vaak onduidelijk wat je verbruik is maandelijks, waardoor je aan het eind van het jaar een toren hoge rekening kan krijgen en een onleesbare overzicht van de gemaakte kosten.

Tevens is stadsverwarming, blokverwarming en warmte-koudeopslag een vervelende vorm van verwarmen omdat je vaak niet met een thermostaat kan verwarmen, waardoor je kamer dan weer te koud is en dan weer te warm. Je blijft maar draaien aan die verwarming knop, erg vermoeiend. Dit geldt overigens niet voor nieuwbouw met collectieve verwarming.

 

Geen keuze kwa energieleverancier

Bovendien heb je geen keuze in energieleverancier, alleen de VvE kan massaal overstappen, dus persoonlijk overtappen naar de goedkoopste leverancier voor jou energie verbruik zit er niet bij. Je zit er dus aan vast en mist de voordeeltjes die je kan krijgen door elk jaar over te stappen.

Op internet zie je de meest verschrikkelijke verhalen over deze vormen van verwarmen. Radar heeft er hele uitzendingen aan gewijd en er worden kamer vragen gesteld. Ik kan dus nog veel verder uitweiden over deze vorm van collectieve warmtevoorzieningen, maar ik denk dat mijn punt duidelijk is. Het is geen best systeem, maar is er een betere optie?

Collectieve warmtevoorziening heeft echter een groot voordeel.

Je hoeft straks niet van het gas af!

Dat scheelt in de toekomst ook weer kosten, want van het gaf af gaan is niet goedkoop:

  • Kosten voor een appartement liggen tussen de 7000 en de 17.000 euro, afhankelijk van het energielabel
  • Voor een tussenwoning tussen 12.000 en 17.000 euro, afhankelijk van het energie label.

Dus misschien is de keuze voor blokverwarming op dit moment helemaal niet zo gek!

 

Tips voor de verhuur ivm collectieve warmtevoorziening.

Ga je een appartement met bijv. blokverwarming verhuren, zorg dan dat je de stookkosten exclusief doet. Bij de verhuur van een pand met collectieve warmtevoorziening is het ook verplicht meters te plaatsen op elke verwarming, dit heet bemetering. Dit doen ze om de kosten “enigszins” inzichtelijk te maken.  

Je vraagt dus een kale huur, exclusief gas, water, licht en (blok,- of stads,-) verwarming. Doe dit ook als de blokverwarming via de VvE loopt. Stookt de huurder heel veel, dan draai jij niet voor de kosten op.

 

Voorbeeld van wat er fout kan gaan.

Ik ken iemand die zijn appartement met blokverwarming verhuurde aan een meisje, dat van tropische warm hielt. Omdat je ook geen inzicht hebt met blokverwarming hoe veel je elke maand gebruikt, en maar één maal per jaar een afrekening krijgt. Viel er een rekening van 3000 euro op de mat. De verhuurder had de verwarming niet exclusief gedaan, en zijn rendement van dat jaar was gehalveerd. Deze situatie is natuurlijk niet echt wenselijk.

Tevens gaat de rekening van de stads,- of blokverwarming meestal via de VvE. Hoewel, je de woning exclusief gas, water, licht en blokverwarming verhuurt. Jij, als verhuurder, moet zelf elke maand een voorschot voor de blokverwarming over maken naar de VvE, dit kan niet direct via de huurder.

De huurder betaald op zijn buurt de verhuurder elke maand een voorschot voor de blokverwarming. Aangezien je maar één keer per jaar een afrekening krijgt, van het totaal verbruik, is het zeker aan te raden een borg te vragen aan de huurder. Stel dat de huurder na een jaar vertrekt, en bij de afrekening van de blokverwarming is nog een enorm bedrag te betalen, dan kan je dit van de borg aftrekken. Zodat je zelf niet voor de kosten opdraait.

 

Wat te doen als huurder vertrekt

Vraag zodra een huurder opstapt en er een nieuwe huurder inkomt een tussenrekening aan bij de VVE of de energieleverancier, want wacht je het jaar af, dan heb je de borg al lang teruggeven aan de huurder en kan je de eventuele energierekening niet meer berekenen met de borg.

Moet je achteraf nog verwarmingskosten doorberekenen aan een verhuurder, dan kan je vaak naar je geld fluiten. Zeker als het gaat om expats, die weer naar hun eigen land terug zijn gegaan.

Funda

Op Funda, staat altijd wat voor soort verwarming er in een woning zit. Als ik een woning koopt, dan het liefst met Centrale Verwarming (CV) ipv een collectieve vorm van verwarmen. Ook krijg je voor een CV meer punten dan voor een collectieve vorm van verwarmen in het Woningwaardestelsel.

Met een collectieve vorm van verwarmen en goed huurcontract waarin de huurder zelf voor de verwarmingskosten opdraait, hoeft zo’n ouderwetse vorm van verwarmen je rendement niet omlaag te halen.

Kijk of het mogelijk is voor je het huis koopt, om een tussenrekening van je verwarming op te vragen bij de VvE of de energieleverancier. Anders kan dit een extra risico zijn, want je kan immers niet 6 maanden wachten tot je de huurder die vertrekt zijn borg teruggeeft. En vallen de stookkosten van de vertrokken huurder toch hoger uit, dan is het maar hopen dat hij dit wil betalen. Betaald hij niet, dan kan dit je rendement enorm omlaag brengen. 

Tot slot is in de wet opgenomen dat het voorschot voor de stads,- of blokverwarming wettelijk niet hoger mag zijn dan de verhuurder zelf aan de VvE moet betalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.