Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

Aan beleggen zijn risico’s verbonden, u kunt uw inleg verliezen.

Ik ben geen professioneel adviseur, alleen louter iemand die zelf op zoek is naar de antwoorden om financieel onafhankelijk te worden. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggings,- of juridisch advies en alleen informatief en educatief bedoeld. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden.

De informatie in deze website wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden. Er is geen rekening gehouden met de specifiek omstandigheden van enige persoon. De getoonde informatie kan dan ook nimmer worden vervangen door deskundig persoonlijk advies. Indien van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. Voor specifiek persoonlijk advies adviseer ik u een deskundige te raadplegen.

Investeren brengt altijd risico’s met zich mee en is volledig uw eigen risico. Ik adviseer u dan ook alleen te beleggen in financiële producten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. De auteurs van deze site kunnen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website aanvaarden. De gebruiker is ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven op deze site.

 

Reclame

Ik krijg soms een vergoeding als je een aankoop doet via een link op deze site, hier betaalt u niets extra’s voor. Ik sta volledig achter de producten die ik promoot. Ik promoot geen producten waar ik niet achter sta en ben zeer kritisch. Ik zal altijd alleen de goedkoopste en beste diensten promoten zodat jij zo snel mogelijk financieel onafhankelijkheid kan behalen. Dit is namelijk ook mijn doel en ik promoot ook dan allen diensten die ik zelf heb aangeschaft of ga aanschaffen.

 

Copyright

 

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur

 

Privacyverklaring

Ik verzamel alleen gegevens (naam en email adres) voor de nieuwsbrief via Mailchimp, deze gegevens worden niet doorverkocht aan derden en echt alleen gebruikt om een nieuwsbrief te versturen (wat tot op heden nog niet is gebeurd).

De Nieuwsbrief & MailChimp

Wij versturen (in de toekomst) onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Google Analytics

Verder maak www.degelukkigeinvedsteerder.nl gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google verzamelt IP-adressen en plaatst cookies. De verkregen informatie wordt overgebracht naar een door Google opgeslagen op servers in de VS. Lees het privacybeleid van Google (Analytics) voor meer informatie. Google kan tevens deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

U kunt mij altijd mailen als u uw naam en/of email adres wilt inzien, wijzigen of verwijderen. Via info@degelukkigeinvesteerder.nl Ook kunt u zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief indien gewenst.

Minderjarigen

Als je 18 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u andere vragen of klachten heeft ‘over de verwerking van jouw persoonsgegevens’ helpen wij je graag verder. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.